Einzig Thomas Kötzing ist in guter Form, alle anderen spielen so lala.

Peter Paulsek --- Hakan Gülter                         31:35 in 40 Aufn.   HS   8:5

Thomas Kötzing --- Jochen Bell                        36:29 in 40 Aufn.   HS   9:4

Bernd Kneip --- Gerd Haumann                        28:36 in 40 Aufn.    HS   4:6

Frank Nolte --- Wolfgang Haumann                  23:33 in 40 Aufn.   HS   4:5

Allianz Christian Prager Sparda Bank Schrödl und Ebert